Profiteren van hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek is een manier voor woningbezitters met een lening met rente om als aftrekpost te gebruik. Deze regeling was van 2001 tot 2013 onderdeel van de Nederlandse Wet inkomstenbelasting. De rente van een schuld (aangegaan voor de koop van een eigen woning) kan middels deze wet worden afgetrokken van het inkomen voordat je hier belasting over betaalt.
Vanaf 2013 is de hypotheekrenteaftrek afgeschaft om zo het eigen woning bezit (en daarmee de zelfredzaamheid) van Nederlanders te bevorderen. Van een nieuwe hypotheek mag je nu alleen nog maar rente aftrekken als je binnen 30 jaar je lening aflost via ofwel een annuïteitenhypotheek ofwel een lineaire hypotheek.

Waarom afschaffen?

Mensen met een bestaande hypotheek kunnen hun netto financiële lasten verminderen door erop af te lossen. Een mogelijke restschuld wordt zo verkleind of voorkomen. Dit zorgt ervoor dat je je beter kunt bewegen op de woningmarkt. De huizenprijzen zullen door de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek lager worden. Het kabinet wil hiermee de woningmarkt langdurige zekerheid bieden zodat er vertrouwen komt in de woningmarkt. Hiermee wordt deze markt gestimuleerd en komt er meer mobiliteit.

Diverse mogelijkheden

Mensen die voor 2013 een hypotheek af hebben gesloten, hebben niets te vrezen. De hypotheekrenteaftrek blijft onveranderd. Bij het veranderen van hypotheekverstrekker verandert er niets aan de hypotheekrenteaftrek indien er geen extra bedrag wordt bij geleend. Als de hypotheek verhoogd wordt, geldt voor het extra bedrag dat de hypotheek rente alleen aftrekbaar is wanneer het extra bedrag afgelost wordt middels ten minste een annuïtaire hypotheek en binnen 30 jaar. Sommige mensen kunnen gebruik maken van het overgangsrecht. Zij hoeven niet af te lossen om hypotheekrenteaftrek te krijgen. Het overgangsrecht heeft betrekking op iedere belastingplichtige die op 31 december een eigen woning in bezit heeft. Op deze woning zit een eigen woningschuld.